فراخوان + مرگ +دیکتاتور +راهپیمایی

۲۲

فراخوان الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور برای شامگاه ٢۴بهمن و حضور در راهپیمایی ٢۵ بهمن

secularirannews.com – در پی درخواست مجوز راهبران جنبش سبز برای برگزاری تظاهراتی در ٢۵ بهمن ماه ٨٩ برای حمایت از اعتراضات ضد استبدادی مردم مصر تونس، گروهی از حامیان جنبش سبز جهت سر دادن ندای شامگاهی "مرگ بر دیکتاتور" و "الله اکبر" در شامگاه قبل از تظاهرات، فراخوان دادند. ...
تصویری از secularirannews
ارسال شده توسط secularirannews ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست