سفرنامه

۴

سفرنامه خوزستان رضا شاه کبیر: از طهران‌ به پایتخت‌ صفویه‌ و مرکز زندیه‌

bonyadhomayoun.com – چهارشنبه‌۱۳ عقرب‌ ۱۳۰۳: ساعت‌ ده‌ صبح‌ از عموم‌ اشخاصی‌ که‌ به‌منزل‌ شخصی‌ برای‌ دیدن‌ من‌ آمده‌ بودند، خداحافظی‌ کرده‌ و از منزل‌ با اتومبیل‌ عزیمت‌ کردم‌. هیأت‌ وزراء و جمعی‌ از وکلا و حکومت‌ نظامی‌ تهران‌ و عده‌ای‌ از صاحبمنصبان‌ نیز برای‌ مشایعت‌ من‌ آمده‌ بودند. نزدیک‌ خط‌ زنجیرحضرت‌ زنجیر حضرت‌ عبدالعظیم‌ آنها را مرخص‌ نمودم‌ و به‌یاری‌ خدا برعزم‌ و ارادة‌ آهنین‌ خود تکیه‌ کرده‌، راه‌ جنوب‌ را پیش‌ گرفتم‌. در «حسن‌ آباد»، شش‌ فرسخی‌ تهران‌ به‌خاطرم‌ رسید که‌ همراهان‌ من‌ به‌خصوص‌ آنها که‌ صفحات‌ جنوب‌ را ندیده‌ و از درازی‌ راه‌ و سختی‌ و مشکلات‌ طی‌ طریق‌ بی‌ اطلاع‌اند اگر بدانند که‌ باید چه‌ راه‌ ناهموار صعبی‌ را طی‌ کنند، و چه‌ اندازه‌ مسافت‌ بپیمایند، از عظمت‌ این‌ تصمیم‌ تعجب‌ خواهند کرد. ...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa حدود ۶ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
۶

رضاشاه بزرگ در سفرنامه‌هایش

bonyadhomayoun.com – در تاریخ همروزگار ایران هیچ کس مانند رضاشاه ترور شخصیت نشده است. سه نسل روشنفکران و سرامدان فرهنگی و کوشندگان سیاسی، بیشترشان، از چپ و مذهبی و ملی کوشیدند از او چهره‌ای زشت بنگارند. دست پروردگان نامستقیم او، آنها که زنده ماندنشان نیز به برنامه نوسازندگی او بستگی داشته بود، نه کمتر از رقیبانش، برخود فرض دانستند که پا بر هر واقعیتی نهاده، او را سرچشمه هر چه در ایران ناپسند می‌یافتند بشمارند. خدمتهای او خیانت و میهن پرستی‌اش وطن‌فروشی به قلم رفت. آنچه را نیز که نمی‌شد از پیشرفتهای دوران او انکار کرد یا نادیده گرفت، ساخته دست بیگانگان و جبر تاریخ شمردند. دشمنانش را اگرچه ناسزاوارترین، به زیان او بالا بردند. به هزینه او از ترسویان پولدوست و مرتجعین دشمن آبادی و آزادی ایران و عوامل ثابت شده بیگانه، قهرمانان آزادی ساختند. ...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۷

غربی‌ترین مسافر مشرق

radiokoocheh.com – «سفرنامه»، نوعی گزارش است که نویسنده در قالب آن مشاهدات خود را از اوضاع شهرها یا سرزمین‌هایی که بدان مسافرت کرده است می‌نویسد و اطلاعاتی از بناهای تاریخی، کتاب‌خانه‌ها، بازارها، بزرگان، آداب و رسوم ملی و مذهبی مردم، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، آب و هوا، زبان اهالی مناطقی که بازدید کرده است، در اختیار افراد دیگر می‌گذارد. در واقع سفرنامه‌ها گنجینه‌ای از اطلاعات هستند که از طریق آن‌ها می‌توان به واقعیت‌هایی از وضع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ادواری از تاریخ یا مردم یا منطقه‌ای پی برد که دست‌یابی به آن‌ها از طریق کتب تاریخی میسر نیست. ...
تصویری از Mahshid
ارسال شده توسط Mahshid حدود ۷ سال پیش در بخش ادب و هنر
۱۸

تجدید بیعت با آرمانهای اهریمن خمینی گجستک

1dastan.blogspot.com – سفرنامه زیارتنامه اهریمن // هرکاری کردم , زیارت گور اهریمن خمینی را بپیچونم , فایده نداشت . - ( خواهران دراین مینی بوس وبرادران در مینی بوس سبز ه و اولی ) در صندلی اخر مینی بوس کنار چند تا از مرتدان شرکت نشسته بودم و مدام لعن و نفرین به جانی اهریمن خمینی جانی می فرستادیم . در صندلی کنار راننده , یکی از کارمندان حراست نشسته بود و مشغول دم دادن برای صلوات برای روح پرفتوح اهریمن خمینی بود ولی انگار صدای جز دهن نامبارک خودش و دو سه نفر دستمال بدست در نمی امد ......... نوشته شده توسط داریوش آریایی ...
تصویری از dariush
ارسال شده توسط dariush ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر