راهپیمایی ٢۵ بهمن

۱۹

۲۵ بهمن ( نیک آهنگ کوثر)

roozonline.com – بدون شرح ...
تصویری از daee_13
ارسال شده توسط daee_13 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی
۲۰

به راهپیمایی های پراکنده قبل از راهپیمایی اصلی نیاز داریم!

tamashagah.wordpress.com – به نظر میرسد برای متفرق کردن نیروهای سرکوبگر که اکنون محل تجمع ملت را میدانند و به شدت در آنجا متمرکز هستند، نیاز به تظاهرات های پراکنده و پرسر و صدای چند ده نفری و سازماندهی شده در نقاط مختلف شهر داریم. این مراسم باید قبل از راهپیمایی اصلی 25 بهمن شروع شود که تمرکز نیروهای سرکوبگر را به هم بریزد. یکی از دلایلی که در دیگر کشورها اعتراضات به نتیجه میرسد غیر قابل پیش بینی بودن آن است! ولی در ایران از ده روز قبل همه چیز مشخص است و مسلما نیرو های سرکوبگر نخواهند گذاشت کسی در آن اطراف هسته ی تجمع را تشکیل بدهد. پس بهترین کار این است که تمرکز را از یک جا برداریم و آنها را غافل گیر کنیم. به نظر من باید تاکتیکی تر به مسئله نگاه کرد ...
تصویری از dindar
ارسال شده توسط dindar ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست
۱۰

دعوت از مردم برای شرکت گسترده در راهپیمایی ٢۵ بهمن, بیانیه جبهه مشارکت در حمایت از درخواست موسوی و کروبی

rahesabz.net – مسئولان کشور اینک در آزمونی تعیین کننده قرار گزفته اند. صدور مجوز می تواند به منزله حاکمیت عقلانیت و بازگشت به نقطه آغازی باشد که امید می رود از آن پس مناقشات سیاسی کشور در روندی قانونی و آرام بر اساس مفاهمه و گفت‌وگو به نفع مردم حل و فصل شود و از سوی دیگر نادیده گرفتن حق مردم در برگزاری راهپیمایی، به معنای ابطال همه ادعاها در حمایت از قیام مردم مصر و تونس خواهد بود . ...
تصویری از سپهر
ارسال شده توسط سپهر حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست