حماسه

۵

حماسه!

artahermes5.wordpress.com – بزرگ ترین حماسه اقتصادی جهان اسلام را امام حسن خلق کرد و طی قرارداد صلح با معاویه صاحب چند میلیون درهم شد… آیا در سال حماسه اقتصادی، خامنه‌ای با نزدیک شدن به آمریکا، رکورد حسن را خواهد شکست؟! ...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۵ سال قبل در بخش سرگرمی
۵

شاهنامه انسانی ترین حماسه بشری

taqiehh.wordpress.com – ابن پیکره یکی از زیباترین نماد های حکیم بزرگ توس فردوسی است…پیر من فردوسی والاتبار…ای زتو بنیاد ایران پایدار……ای زتو جاوید نام راستان…ای ز تو نو روزگار باستان……بی تو ایرانی سخن دانی نداشت….انچه می دانیم و می دانی نداشت…شعر تو در جان ایران جان دمید..اندر ایران جان جاویدان دمید……چون که تو شهنامه را پرداختی….کاخ ایران شهر را نو ساختی……….نام فردوسی چنان خورشید باد…صد هزاره یاد او جاوید باد….تا که خورشید است و ماه و عشق و کین…زنده جاوید باد ایران زمین….سخن از فردوسی و شاهکار جهانی اش شاهنامه است و کیست که منکر شود هیچ اثر ادبی ایرانی نه چونان شاهنامه گیتی گستر شده و نه به دیگر سرزمین ها ره پوییده است….از اروپای خاوری تا خاور دور و از جنوب خلیج فارس تا کرانه های بالتیک و دریای سیاه و از تونس و الجزایر تا مصر و سودان و زنگبار صد ها سال شاهنامه فردوسی ارج دیده و بر صدر نشسته و به ده ها زبان ترجمه ...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 حدود ۷ سال پیش در بخش ادب و هنر
۲۰

آنچه گذشت....! به خاطر بیاوریم که چرا نباید دست از مبارزه بر داشت

youtube.com – این ویدئو را ببینید و به خاطر بیاوریم که چرا نباید دست از مبارزه بر داشت ...
تصویری از ImanNabavi
ارسال شده توسط ImanNabavi ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست