عباس فخرآور

۲۲

نسخه کامل فیلم "ایرانیوم" + نقد فیلم

selfintelligence.blogspot.com – نسخه کامل این فیلم را به همراه نقد تحریفات تاریخی مطرح شده در این فیلم را می توانید در این مطلب ببینید و بخوانید. ...
تصویری از mandela
ارسال شده توسط mandela ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست