راهپيمايی 25 بهمن

۱۹

تظاهرات هزاران تن در ایران

rnw.nl – سرویس فارسی رادیو هلند : علی رغم ممنوعیت اعلام شده از طرف حکومت، هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر ایران برای تظاهرات به خیابان ها آمدند. گزارشات متعددی از درگیری خشونت بار میان نیروهای نظامی و تظاهرکنندگان مخابره شده است. به گفته ی شاهدان عینی پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرده است. مقامات ایران پیش از برگزاری تظاهرات، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اپوزیسیون ایران را حبس خانگی کردند تا مانع حضور آن ها در تظاهراتی شوند که فراخوان دهنده اش بودند. ماموران امنیتی مقابل خانه موسوی نگهبانی می دادند. همچنین تلفن و ارتباط اینترنتی او قطع شده بود. مهدی کروبی حدود یک هفته است که در واقع در حبس خانگی بسر می برد. تظاهرات درحمایت از مردم تونس و مصر برگزار شد که رهبران دیکتاتورشان را برکنار کرده اند. اما روشن است که تظاهرکنندگان تهران همچنین خواهان دمکراسی هستند. ...
تصویری از Dubai
ارسال شده توسط Dubai ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست
۱۳

آزادی! آزادی! آزادی یه نفر! یه نفر آزادی!

akzandik.wordpress.com – دادش آزادی میری؟ آزادی؟ آزادی خواهر؟ یه نفرب سوار شه تکمیله! آزادی! آزادی!!!!!!!! سوار تاکسی بودیم، داد زن خط هم داشت همچنان آزادی را فریاد می کشید. در همین زمان یه نفر اومد، پرسید، آقا آزادی؟ گفتم بشین. یه نگاه به راننده کرد، گفت: نمی یام. راننده میر حسین موسوی بود، صندلی کناری هم مهدی کروبی نشسته بود. من وسط صندلی عقب نشسته بودم، کنار دستم هم یکی نشسته بود که داشت بال در می آورد از اینکه راننده تاکسی موسویه. من هم که دل خوشی ازش ندارم. از مسافری که نمی خواست سوارشه پرسیدم: چرا؟ گفت: این رانندگی بلد نیست که. تازه در صحت و صلاحیت گواهینامه اش هم، شک وجود داره. گفتم: بشین بابا، وقت ما رو هم نگیر. تو نیای باید علاف مسافر بعدی بشیم. دیرتر به مقصد می رسیم. گفت: با این راننده اصلا هیچ اعتباری نیست که به مقصد برسیم. گفتم: ببین! من هم اصلا از رانندگی این خوشم نمیاد. ...
تصویری از ak_zandik
ارسال شده توسط ak_zandik حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست