خیانت

۵

گرم‌کردن تنور انتخابات ۹۲ بمعنای پایمال نمودن خون جانباختگان راه‌آزادی است

fozoolemahaleh.com – اصلاح طلبان؛ این قومِ خیانت پیشه. به راستی هَر چقدر از خیانت پیشگی و دشمنی اصلاح طلبان با ملت ایران سخن بگوییم، باز هم کَم خواهد بود و نخواهیم توانست آنطور که باید و شاید، نقاب از چهره زشت و وقیح اصلاح طلبان بر داریم؛ بدون کمترین شک و تردیدی، اصلاح طلبی، پوچ ترین و بی محتواترین حزبی است که در تمامی طولِ تاریخ ایران دیده شده و ساختارِ این جبهه همیشه بازنده سیاسی، از اساس ویران است و بَر جهل و دروغ و فریب بنیان نهاده شده است. ...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa ، داغ شده حدود ۵ سال قبل در بخش سیاست
۱۹

مبارزه و مجادله اصلاح طلبان با خامنه ای: بگذار بخشی از ایران را نیز ما چپاول کنیم !

gomnamian.blogspot.com – حرف اصلاح طلبان این است، خامنه ای قسمتی از قدرت را به ما واگذار کند، تا ما نیز بتوانیم بخشی از کشور را چپاول کنیم. برای اصلاح طلبان، خواسته مردم و دموکراسی در ایران معنایی ندارد. آنها خوب می دانند که در یک نظام دموکراتیک، آنها در ساختار قدرت جایی ندارند، چرا که نه پیشینه درخشان و سالمی دارند و نه مدیران توانمندنی هستند. از طرفی نیز می دانند با روی کار آمدن نظام دموکراتیک ، آنها به دلیل سی سال مشارکت در جنایات رژیم ؛ باید در دادگاه صالحه پاسخگویی جنایات خود باشند. براستی آیا باید از کسانی که نام خمینی جنایتکار را با احترام ذکر می کنند، توقع دموکراسی و مردم سالاری داشت؟! مگر نه آنکه بسیاری از این افراد، خود سالها بر مسند قدرت بوده اند و خود دست به جنایات فراوان زده اند ؟ ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست
۱۴

جبهه مشارکت : ملت ايران خواهان اصلاحات براى مصون سازى نظام از سقوط است

norooznews.info – شعار «الشعب يريد اسقاط النظام» كه محوريتي بي‌چون و چرا در مصر يافت موضوع اجماعی جنبش سبز نيست. ...
تصویری از Roobah
ارسال شده توسط Roobah حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست