دیکتاتورها باید بروند

۲۱

امروز هوا بوی دیگری دارد

nesvan.wordpress.com – امروز هوا بوی دیگری دارد/سر مان را هرجای دنیا که هستیم بالا تر میگیریم امروز/ مردم سرفراز سرزمین مان/پشت ضحاک را/ به لرزه در آوردند/غوغا کردند/درو ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست