جهل

۱۰

عدالت اسلامی!

religion.dostan.ir – (قيس بن عاصم )) در ايام جاهليت از اشراف و رؤ ساء قبائل بود، پس از ظهور اسلام ايمان آورد. روزى در سنين پيرى به منظور جستجوى راه جبران خطاهاى گذشته شرفياب محضر رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم گرديد و گفت : در گذشته جهل ، بسيارى از پدران را بر آن داشت كه با دست خويش دختران بى گناه خود را زنده به گور سازند. من دوازده دخترم را در جاهليت به فاصله نزديك بهم زنده به گور كردم . ...
تصویری از Mardeparsi
ارسال شده توسط Mardeparsi حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
۲۵

پادشاهان ، روحانیون و مردم ظالم… ! (بخش یک)

kingfoska.wordpress.com – شغل پادشاهی آنچنان که تصور می شده است شغل ساده و راحتی نبود. مردم باید خود را از تماس و گزند پادشاه حفظ کننi ...
تصویری از foska
ارسال شده توسط foska ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۳۰

درسهای دروغ و جهل

youtube.com – فیلم سخنرانی یک آخوند و نظرات و دیدگاه جالب ایشان در مورد غرب ...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان