فحاشی

۹

آقای خامنه ای، احیانا" در مسلک شما، تجاوز و کشتن و شکنجه کردن، بدتر از فحاشی نیست؟!

gomnamian.blogspot.com – تا جایی که ما می دانیم، فحش دادن کار بدی است، اما از آن بدتر، تجاوز به دختران و پسران زندانی است، به رگبار بستن مردم است، با ماشین رد شدن از روی مردم است، گلوله شلیک کردن به قبل دختری مانند ندا است، دزدیدن رای مردم است، دیکتاتوری است، به تاراج بردن اموال یک کشور است، ترویسم و کشتن مردم بی گناه است. ممکن است بفرمایید زمانی که نظام شما مشغول انجام این جنایات بود، شما چه غلطی می کردید و کدام قبری بودید که جلوی عمال خود را بگیرید؟! براستی چیزی که در قاموس شما، چیزی که وجود ندارد ، شرم و حیا است، حتی خودت نیز می دانی که بقیه می دانند که مشغول دروغ گویی هستی، اما همچنان ادامه می دهی ! ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
۲۰

افشاگری درمورد فحاشی و تهدید کاربران توسط مدیر چند شناسه ای سایت آزادگی" موجب حذف دومین لینک شد!(+عکس کامنتها)

kamranroshangar.blogspot.com – عکس فوق هویت مجازی "کاربری بنام (پاییز88)میباشد که بدون هیچ گونه همه پرسی برخلاف شعارهای روزاول سخنگویان دوره گرد این سایت درفضاهای مختلف مجازی بطوریکطرفه خودش را بعنوان مدیرسایت آزادگی جا زده وگاهی بعنوان ادمین سایت با اسم (آزادگی 1) زیرلینکها اظهارنظرکرده وازاخلاق وشیوه صداقت و راستگویی و اسوه دیگران بودن وعدم فحاشی کامت گذاری میفرمایند ودر سخنان ظریفشان!حتی برای معرفی ایرانیان ازکوروش کبیرچاشنی و مایه برای کامنتهای خود عاریه می گیرند وگهگاهی نیز در صورت نیازبه فحاشی و جو سازی علیه دیگران وتهدید و هرزه گویی ویاوه سرایی .. با شناسه (پاییز88)و نلی و پیمان و...دهها شناسه دیگرکاربران واعضای سایت رامورد خطاب قرارمیدهند! ...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه
۲۸

آیا اسلام و مسلمانان هم به دیگران احترام می گذارند؟

zandiq.com – باید دید آیا مسلمانان خود به دیگران احترام میگذارند یا نه؟ برای یافتن پاسخ این پرسش یک راه نگاه به رفتار مسلمانان است، اما هر مسلمانی که به دیگران و مقدسات دیگران اهانت کند را اگر ملاک تشخیص قرار دهیم ممکن است به حق یا ناحق گفته شود که او مرجع اسلام نیست، و کار او لزوما به اسلام ربطی ندارد. اما از آنجا که کسی نمیتواند بگوید قرآن به اسلام ربطی ندارد، بهتر است بجای رفتار مسلمانان قرآن را بررسی کنیم، آیا قرآن به دیگران و مقدساتشان احترام میگذارد؟ مخاطب دشنام ها در قرآن نامسلمانان یا دگراندیشان از زمینه های فکری مختلف هستند، با این اوصاف مسلمانانی که خدایشان اینگونه همانند انسانی فرومایه و دهن دریده زشت ترین دشنام ها را به دیگران داده است باید از دیگران انتظار احترام داشته باشند؟! ...
تصویری از mamnoe
ارسال شده توسط mamnoe ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان
۲۲

مصاحبه با یکی از چماقداران و لباس شخصی های فرقه رجوی

blip.tv – گفتگو با یکی از لباس شخصی های فرقه رجوی این شخص که در سرکوب آکسیون ایرانیان نقش فعال داشت و از عوامل ضرب و جرح ایرانیان بود علی اکبر آرمیده نام دارد که مجاهدین او را رضا روسی کار صدا میزنند و از او برای کارهایی از این قبیل و شرخری و غیره استفاده میکنند این شخص خود قربانی این سازمان است . به لحن فحاشی و تهدید او توجه کنید ...
تصویری از ddno
ارسال شده توسط ddno ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست
۲۴

نمونه هایی از فحاشی قرآنی

sonbolali.wordpress.com – نمونه‌هایی‌ از فحاشی کتاب مقدس مسلمانان (قرآن) به مخالفان و دگر اندیشان. ...
تصویری از Bardia.secular
ارسال شده توسط Bardia.secular ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان
۳۰

آزادی بیان در اسلام و قرآن

mamnoe.wordpress.com – در دین مبین اسلام و بر اساس آیات قرآن، شما آزادید همه دگراندیشان، منتقدان اسلام و حتی پیروان ادیان دیگر را هرگونه که خواستید مورد خطاب قرار دهید از جمله: ابله، نادان، حیوان، چهارپا، بوزینه، خوک، سگ، نجس، زنازاده، فاسق، بی شعور … و با تلاوت کردن هر روزه این آیات الهی، از ثواب دنیوی و اخروی بهره مند شوید. برای بهتر آشنا شدن با آزادی بیان در اسلام و همچنین فرهنگ و تربیت و ادب اسلامی ناب محمدی، نمونه هایی از آیات قرآن که بیانگر آزادی بیان در اسلام می باشد نقل می شود... ...
تصویری از mamnoe
ارسال شده توسط mamnoe ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان