نقد دین

۱۴

دانلود کتاب الکترونیک: جهان بیخدا

mamnoe.wordpress.com – جنگ های زرگری که ادیان ابراهیمی برای بیشتر نمودن پیروان خویش به راه انداخته اند، ترفند رنگ و رو رفته ای است. در واقع این دین ها دشمن انسان و دانش او بوده و با سر و صدا تنها خود را درست دانسته و مانده را نادرست می نامند. آنها دوستان بند کیف انسان هستند. سرانجام این دین ها همگی در برابر دانش و بیخدایی فرو خواهند ریخت ولی پیش از آن باید بدانیم همه ی آنها دشمنی یگانه در برابر دانش و آزادی اندیشه هستند. همچنین اسلام برای اینکه بردگان بیشتری برای خویش دست و پا کند برگشت از مرگ را روحی و جسمی میداند، تا تازیان خوشی جنسی را به همینگونه که در اینجا دارند، آنجا هم داشته باشند. بی گمان از سی سال پیش، قرون وسطی در ایران آغاز گردیده است و اربابان مسجد نیز می دانند دانش انسانی دشمن بزرگی برای کلیسا و مسجد و کنیسه است و در کوشش برای برنامه ریزی دانش انسانی (علوم انسانی) هستند. ...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
۸

تجاوز جنسی چیست ؟ چرا در اسلام تجاوز جنسی به زنان و کودکان به رسمیت شناخته شده است ؟

gomnamian.blogspot.com – به هرگونه رابطه جنسی که بدون رضایت یکی از طرفین صورت گیرد، تجاوز نامیده می شود. تجاوز می تواند بر اساس زور یا تهدید صورت گیرد. طبق تعریف علمی ، رابطه جنسی با کودکان تجاوز محسوب می شود ، چون کودکن هنوز به سطحی از شعور و تعقل نرسیده اند که برای رابطه جنسی رضایت بدهند یا ندهند./مجوز رسمی قرآن برای تجاوز به زنان شوهر دار:/مجوز رسمی تجاوز مرد به همسر خود:/تکمین زن از مرد، تجاوز رسمی خانوادگی:/تجاوز جنسی به معنی انجام عمل جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی در حقیقت تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست؛ بلکه در عین حال حمله معنوی و حمله به شأن انسان است که در آن قربانی از حق خود محروم می‌گردد./ ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش
۴۴

دانلود کتاب چرا مسلمان نیستم

ketab2.blogspot.com – کتاب چرا مسلمان نیستم ، نوشته ابن وراق ، ایرانی با اسم مستعار اصل کتاب به زبان انگلیسی : لینک دانلود از :4shared wikiupload slingfile ترجمه کتاب توسط دکتر مسعود انصاری ...
تصویری از mohareb
ارسال شده توسط mohareb ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش