لینکهای ارسال شده توسط ستاره

۱۸
ندای سهراب( تقدیم به تمام شهیدان راه آزادی؛ هرگز فراموشتان نخواهیم کرد!) 9 سال پیش داغ شده!
۲۴
فراخوان ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ - روز خشم ملت ایران 9 سال پیش داغ شده!
۲۶
اعدام یک مادر در سکوت جهنمی یک ملت (زهرا بهرامي آخرين شقايق عاشورا پرپر شد) 9 سال پیش داغ شده!
۲۳
یادبود زنده یاد سرور محسنِ پزشک پور /کاری از ستاره 9 سال پیش داغ شده!
۲۹
آخرین نفس های زهرا بهرامی در سکوت جهنّمی ما 9 سال پیش داغ شده!