نظرات داده شده توسط : سروش ایرانی

۱۰
هرانا؛ ورزشگار معلول اعدام شد/ به همراه فایل صوتی زندانی داغ شده حدود 8 سال قبل