لینکهای ارسال شده توسط 13

۵
قطعه ی قدیمی و فکاهی ِ ”مد زن ها“ با صدای ِ مرتضی احمدی 7 سال پیش آرشیوشده
۵
سعادت نامه | غلامحسین ساعدی 7 سال پیش آرشیوشده
۵
ترانه ی قدیمی و ”محلی، شیرازی“ با صدای ِ شهین دخت شبیری 7 سال پیش آرشیوشده
۶
شاهنامه فردوسی | داستان اکوان دیو 7 سال پیش آرشیوشده
۶
برف اومد | تصنیف ِ قدیمی و کمیاب از زنده یاد بانو پوران به همراهی ِارکستر فارابی 7 سال پیش آرشیوشده
۶
ترانه ی بسیار قدیمی و کمیاب ِ”در کوی دوست“ با صدای بانو یاسمین 7 سال پیش آرشیوشده
۷
تو برای من در این هنگامه خاکستری تیره، روشنایی هستی کورش 7 سال پیش داغ شده!
۷
روز جهاني كورش بزرگ: روز ملي ايران 7 سال پیش داغ شده!
۷
ترانه ی کردی و نایاب ِ ”آسمر آسمر“ با صدای ِ زنده یاد جلال همتی 7 سال پیش داغ شده!
۷
شاهنامه فردوسی | داستان کاموس کشانی 7 سال پیش داغ شده!
۸
شاهنامه فردوسی | گفتار اندر داستان فرود سیاوش 7 سال پیش داغ شده!
۸
آواز ِ افشاری قدیمی | بانو پریسـا 7 سال پیش داغ شده!
۸
دخترک رومی 7 سال پیش داغ شده!
۸
امپراتـــوری پارس 7 سال پیش داغ شده!
۹
کورش ِ بزرگ در طول تاریخ به روایت ِ سمفونی 7 سال پیش داغ شده!
۹
شاهنامه فردوسی | پادشاهی کیخسرو شصت سال بود 7 سال پیش داغ شده!
۸
جملات ِ تاریخی از زنده یاد احمد کسروی | شماره ی ۱۵ 7 سال پیش داغ شده!
۱۱
شاهنامه فردوسی | داستان سیاوش (قسمت دوم) 7 سال پیش داغ شده!
۱۰
شاهنامه فردوسی | داستان سیاوش (قسمت یکم) 7 سال پیش داغ شده!
۱۱
ترانه ی بسیار قدیمی و کمیاب ”شکایت ِ نی“ با صدای ِ بانو فرح 7 سال پیش داغ شده!