لینکهای ارسال شده توسط 22ze

۲۰
شعری تقدیم به محموق احمقی نژاد شاعر پارسی گوی 8 سال پیش داغ شده!
۲۲
بزرگان دین وفیلم سینمایی مربوطه 8 سال پیش داغ شده!
۲۶
قوانین حقوق بشرحکومت اسلامی ایران در ۱۰ نر منتشر شد 8 سال پیش داغ شده!
۲۵
حیدرکِشون(خاطرات یک بسیجی از یک روز فتنه) 8 سال پیش داغ شده!
۲۶
سیر تدریجی کور کردن چشم فتنه 8 سال پیش داغ شده!
۳۱
تبلیغ اودکلن دموکراسی دینی 8 سال پیش داغ شده!
۳۷
شعری از من، تقدیم به گنده لاتهای محیط مجازی. باشد که بخورند و بیاشامند ولی اسراف نکنند (18+) 8 سال پیش داغ شده!
۲۱
الاغ جمهوری اسلامی و ارگانهای تابعه 8 سال پیش داغ شده!
۲۸
مصاحبه ی من با اَن 8 سال پیش داغ شده!
۲۵
جریان Ban و Unban (شعر فکاهی) 8 سال پیش داغ شده!
۴۸
از محمد تا مهدی(بخش دوم و پایانی) 8 سال پیش داغ شده!
۵۳
از محمد تا مهدی(بخش نخست) 8 سال پیش داغ شده!