لینکهای ارسال شده توسط 22ze

۲۰
شعری تقدیم به محموق احمقی نژاد شاعر پارسی گوی 9 سال پیش داغ شده!
۲۲
بزرگان دین وفیلم سینمایی مربوطه 9 سال پیش داغ شده!
۲۶
قوانین حقوق بشرحکومت اسلامی ایران در ۱۰ نر منتشر شد 9 سال پیش داغ شده!
۲۵
حیدرکِشون(خاطرات یک بسیجی از یک روز فتنه) 9 سال پیش داغ شده!
۲۶
سیر تدریجی کور کردن چشم فتنه 9 سال پیش داغ شده!
۳۱
تبلیغ اودکلن دموکراسی دینی 9 سال پیش داغ شده!
۳۷
شعری از من، تقدیم به گنده لاتهای محیط مجازی. باشد که بخورند و بیاشامند ولی اسراف نکنند (18+) 9 سال پیش داغ شده!
۲۱
الاغ جمهوری اسلامی و ارگانهای تابعه 9 سال پیش داغ شده!
۲۸
مصاحبه ی من با اَن 9 سال پیش داغ شده!
۲۵
جریان Ban و Unban (شعر فکاهی) 9 سال پیش داغ شده!
۴۸
از محمد تا مهدی(بخش دوم و پایانی) 9 سال پیش داغ شده!
۵۳
از محمد تا مهدی(بخش نخست) 9 سال پیش داغ شده!