آراء Dahri

۳
سخنرانی فاخته زمانی در نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
۳
رهبر جنبش موج سبز ایران: سقوط حکومت ایران به بنیادگرایی در منطقه خاتمه می‌دهد
۳
امیرحسین جهانشاهی: سقوط حکومت ایران به بنیادگرایی در منطقه خاتمه می‌دهد
۳
فاخته زمانی در سازمان ملل: سد سازی بی رویه علت اصلی خشک شدن دریاچه اورمیه است
۳
نوروز به روایت ابوریحان بیرونی
۲
سخنرانی فاخته زمانی درکنفرانس جانبی حقوق بشر سازمان ملل
۳
پيام نوروزی انجمن رهايی ايران
۳
کارنامه انجمن رهایی و کنشگرایان ایران در سال 1390
۲
حملات تخریبی پان ایرانیست ها به فاخته زمانی، فعال حقوق بشر آذربایجانی و چراغ سبز بالاترین
۲
رابطه نامگذاری سالها و حوادث ایران در 22 سال گذشته
۲
بخوان به نام ایران ، کتاب تازه پرستو فروهر منتشر شد
۴
«تحریم گسترده انتخابات، دستاورد ارزشمند مخالفان حکومت»
۳
قدردانی «موج سبز» از مراجع معتبر دینی
۳
پیام تبریک موج سبز به اصغر فرهادی برای دریافت جایزه اسکار
۶
تبریک به ملت ایران ، تسلیت به اصلاح طلبان
۳
تناقض در گزارش هاي انتخاباتي و مشروعیت انتخابات
۵
آیا آقای خاتمی خوف کرد ، یا ترسید ؟
۵
آموزش رزم خیابانی
۵
برنامه ویژه در مورد دیپورت علی آذری پناهجوی ایرانی مقیم سوئد در تلویزیون ایران آریایی
۵
مصاحبه رادیو کیان ایران با علی آذری که درخطر دیپورت به جمهوری اسلامی است