نظرات داده شده توسط : FarbodNiK

۳۷
شعری از من، تقدیم به گنده لاتهای محیط مجازی. باشد که بخورند و بیاشامند ولی اسراف نکنند (18+) داغ شده حدود 9 سال قبل