آراء Nedas

۱۰
اعتصاب رانندگان تانکر در اصفهان پايان يافت داغ شده حدود 7 سال قبل
۱۱
شاهنامه فردوسی | داستان سیاوش (قسمت دوم) داغ شده حدود 7 سال قبل
۱۰
ویرانی میراث فرهنگی ایران ادامه دارد داغ شده حدود 7 سال قبل
۱۰
راهکار وزیر اقتصاد برای جبران کاهش فروش نفت: مالیات‌ جایگزین می‌شود داغ شده حدود 7 سال قبل
۸
آواز ِ افشاری قدیمی | بانو پریسـا داغ شده حدود 7 سال قبل
۸
شاهنامه فردوسی | گفتار اندر داستان فرود سیاوش داغ شده حدود 7 سال قبل
۷
فیلم شاهزاده رضا پهلوی در برنامه تلویزیون ملی فرانسه :شوک تمدن ها داغ شده حدود 7 سال قبل
۷
عصبانی شدن در حد المپیک داغ شده حدود 7 سال قبل