آراء Roobah

۲۶
امام حسن که هفتاد زن داشته معصوم است ولی اگر یک جوان ایرانی با یک دختر رابطه داشته باشد فاسد است داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۵
سنن ابو داوود کتاب الحدود ، حدیث 4390 داغ شده حدود 9 سال قبل
۳۳
من کافرم، چرا؟ داغ شده حدود 9 سال قبل
۹
معجزات علمي قرآن در كيهان شناسي!(شوخی نمی کنم.لطفاٌ نخندید)
۲۴
آیا با دستورات کشت و کشتار دگراندیشان و خرافات در اسلام، بازهم باید به عقاید مسلمین احترام گذاشت؟ داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۹
نمايش خونسردانه آدم کشی در برابر مردم با چه هدفی ؟ داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۶
ابراز محبت یک پیرمرد شیرین سخن به سران حکومت و نامزد‌های انتصابات داغ شده حدود 9 سال قبل
۳۳
چرا دکتر سروش ، از ادامه بحث با من درباره دموکراسی دینی سرباز زدند؟چاله استبداد دینی و چاه دموکراسی دینی داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۶
این هم فاجعه آمیزترین دستاورد انقلاب ننگین اسلامی . داغ شده حدود 9 سال قبل
۳۰
تکامل چوبه دار در ایران - کارتونی از نیک‌آهنگ کوثر داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۸
ایجاد اردوگاههای کار اجباری برای اولین بار در ایران داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۵
احمدی‌نژاد: همه انبیا آرزو داشتند در دوره دولت من زندگی کنند داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۶
فیلم بدل شیطان، داستان زندگی بدل عدای پسر صدام حسین داغ شده حدود 9 سال قبل
۳۲
و چه خیال خامی، هزاران سال است که به سوگ سیاوش نشسته ایم، مباد که ندا را فراموش کنیم داغ شده حدود 9 سال قبل
۳۶
نبوغ چارلز داروین- با زیرنویس فارسی‌ داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۲
ماجرای فدک داغ شده حدود 9 سال قبل
۱۹
بیماری جنسی فاطمه زهرا داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۶
محمد بن عبدالله؛پیامبر امی یا با سواد؟ داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۰
اسلام چه از جان ما ایرانیان می خواهد!؟ داغ شده حدود 9 سال قبل
-۱۵
اینقویزاسیون، مقصود اصلی ادیان