نظرات داده شده توسط : Saeid Azad

۱۰
اندر حکایت طرح شکایت از مقام معظم توسط رضا پهلوی داغ شده حدود 8 سال قبل
۷
‫آیا جمهوری اسلامی رفورم پذیر است!؟
۲۴
کودکان بی پناه ایران داغ شده حدود 9 سال قبل