لینکهای ارسال شده توسط Saeid Azad

۱
‫سینما و سیاست، قسمت اول 8 سال پیش آرشیوشده
۶
۲۵ بهمن، میهنم را پس میگیرم 8 سال پیش آرشیوشده
۶
‫راهپیمایی ۲۵ بهمن، من آمده ام میهنم را پس بگیرم 8 سال پیش آرشیوشده
۶
‫ای کاش ‫امام ما هم مقوایی بود 8 سال پیش آرشیوشده
۱۱
بخدا، از خون جوانان وطن، فقط آخوند دمیده!! 8 سال پیش داغ شده!
۹
آقا بزنه و دنیا تموم شه 8 سال پیش داغ شده!
۸
‫انوشیروان ساسانی و پیرزن تنها 8 سال پیش داغ شده!
۸
عباس امیر انتظام، نماد ۳۲ سال ایستادگی 8 سال پیش داغ شده!
۱۰
داستانی از آنتوآن چخوف به نام متشکرم 8 سال پیش داغ شده!
۱۱
‫سخنان بزرگان دنیا و رهبران ایران 8 سال پیش داغ شده!
۸
‫شکنجه و زندان زنان ایرانی غرور ما مردان ایرانی را شکست 8 سال پیش داغ شده!
۹
زن بی حجاب به جهنم میرود و زن با حجاب به بهشت 8 سال پیش داغ شده!
۱۲
آزادی برای همیشه 8 سال پیش داغ شده!
۱۰
‫وعده دوباره بهشت و جهنم به ایرانیان 8 سال پیش داغ شده!
۱۱
من از بت پرستی متنفرم 8 سال پیش داغ شده!
۱۱
آخرین وداع با صادق هدایت 8 سال پیش داغ شده!
۱۱
هدیه ای از طرف دکتر محمد مصدق 8 سال پیش داغ شده!
۱۲
‫خدا حافظ آزادی بیان 8 سال پیش داغ شده!
۷
روز 18 تيـر ماه سال 1378 چه گذشت ؟ 8 سال پیش آرشیوشده
۷
هیجده تیر را هرگز فراموش نخواهیم کرد 8 سال پیش آرشیوشده