لینکهای ارسال شده توسط Shahab

۹
روس ها «کروکودیل» برای معتادان ایرانی می فرستند 8 سال پیش داغ شده!
۴
خاطرات شاهرخ(قسمت هیجدهم،صحبت با سلیم/روابط دوستی،کریسمس) 8 سال پیش آرشیوشده
۶
خاطرات شاهرخ (قسمت هفدهم، صحبت با توماس / تورم، نگاهی دوباره به دنیایمان) 8 سال پیش آرشیوشده
۳
خاطرات شاهرخ ( قسمت شانزدهم ، نگاهی دوباره به دنیای مان|صحبت با توماس،راه حل مشکلات) 8 سال پیش آرشیوشده
۴
خاطرات شاهرخ و جعفر(قسمت پانزدهم هم صحبت با توماس دوستم /فرق واختلاف ) 8 سال پیش آرشیوشده
۸
همزمان با آخرین موضعگیری ها در برابر گزارشگر ویژه/ اعدام مخفیانه ۲۵ نفر در مشهد 8 سال پیش آرشیوشده
۲
خاطرات شاهرخ و جعفر(قمت چهاردهم/ اتوبوس و شربت صلواتی) 8 سال پیش آرشیوشده
۱
خاطرات شاهرخ و جعفر(قسمت سیزدهم/ بازگشت از چالوس و اتفاق بین راه) 8 سال پیش آرشیوشده
۴
خاطرات شاهرخ و جعفر(قسمت دوازدهم/ شاهرخ و چراغ جادو) 8 سال پیش آرشیوشده
۵
خاطرات شاهرخ و جعفر(قسمت یازدهم /کوهنوردی) 8 سال پیش آرشیوشده
۵
خاطرات شاهرخ و جعفر(قسمت دهم/در مسیر چالوس) 8 سال پیش آرشیوشده
۲
احمدی‌نژاد: غرب برای ایجاد خشکسالی در ایران توطئه می‌کند 8 سال پیش آرشیوشده
۴
خاطرات روزهای جمعه شاهرخ و جعفر(قسمت نهم/قهرمانی در جشن عروسی) 8 سال پیش آرشیوشده
۵
خاطرات روزهای جمعه شاهرخ و جعفر(قسمت هشتم/دخترگل فروش) 8 سال پیش آرشیوشده
۴
خاطرات روزهای جمعه شاهرخ و جعفر(قسمت هفتم/ جشن وپارک ملت) 8 سال پیش آرشیوشده
۴
خاطرات روزهای جمعه شاهرخ و جعفر(قسمت ششم/کاردر تعمیرگاه ویادی از ترکیه) 8 سال پیش آرشیوشده
۷
خاطرات روزهای جمعه شاهرخ و جعفر(قسمت پنجم/تعطیلات تابستان و تمرینات رقص) 8 سال پیش آرشیوشده
۴
خاطرات روزهای جمعه شاهرخ و جعفر(قسمت چهارم/آموزش رزمی) 8 سال پیش آرشیوشده
۶
خاطرات روزهای جمعه شاهرخ و جعفر(قسمت سوم/تبلیغات) 8 سال پیش آرشیوشده
۸
خاطرات روزهای جمعه شاهرخ و جعفر(قسمت دوم/سینما وآقا رضا) 8 سال پیش آرشیوشده