آراء arman2000

۸
سیستم مالیاتی در ایران عصر قاجار داغ شده حدود 7 سال قبل
۸
ربوده شده دو (Taken 2) هم‌چنان می‌تازد داغ شده حدود 7 سال قبل
۸
‮علاقه‌های سینمایی سلمان رشدی و 'بچه‌های نیمه شب'‬ داغ شده حدود 7 سال قبل
۲
خاموشی کامل کره زمین برای ۷۲ ساعت متوالی
۷
شعر طنز تورم داغ شده حدود 7 سال قبل
۹
میرفطروس گرامی شکستن تابوی عاشورا را به شما شاد باش می گویم داغ شده حدود 7 سال قبل