نظرات داده شده توسط : artahermes

۲۳
تصویری از جمشید شاه که ادعای خدایی کرد داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۷
شیطان به روایت من! داغ شده حدود 9 سال قبل
۱۹
بختی که آیت الـله خمینی داشت! داغ شده حدود 9 سال قبل
۳۷
دو یو لاو ریشه ها؟ نو نو نو! داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۹
اعداد مقدس در ریاضیات (برای نوجوانان) داغ شده حدود 9 سال قبل
۳۱
جنگ نرم و جنبش آزادیخواهی ایران داغ شده حدود 9 سال قبل
۳۵
محکومیت یک وب‌نگار به هفت سال حبس داغ شده حدود 9 سال قبل