آراء artahermes

۲
زندگی یعنی رنگ! (برای نوجوانان)
۵
جناب خاتمی آشتی ای در کار نیست!
۶
چرا جنبش آزادیخواهی مرد؟
۲۲
بزرگان دین وفیلم سینمایی مربوطه داغ شده حدود 9 سال قبل
۱۹
با تاریک شدن هوا، گروه‌های تازه‌ای در حال ورود به خیابان‌ها هستند داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۰
بازداشت یک شهروند در میدان آزادی در حین فیلم‌برداری داغ شده حدود 9 سال قبل
۱۹
تظاهرات هزاران تن در ایران داغ شده حدود 9 سال قبل
۱۹
حضور چشم گیر مردم رشت در خیابان مطهری داغ شده حدود 9 سال قبل
۱۹
شعار امروز : مبارک؛ بن علی؛ نوبت سید علی ... داغ شده حدود 9 سال قبل
۱۸
آتش زدن تصویر خمینی و خامنه ای، امروز 25 بهمن داغ شده حدود 9 سال قبل
۱۸
*ویدئو کلیپ های روز 25 بهمن “روز خشم مردم ایران” داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۱
پایین کشیده شدن عکس خامنه ای داغ شده حدود 9 سال قبل
۳۲
آتش زدن عکس خامنه ای در تجمعات اعتراضی امروز داغ شده حدود 9 سال قبل
۳۲
به آتش کشیدن عکس خامنه ای و خمینی همراه با شعار مبارک، بن علی، نوبت سیدعلی داغ شده حدود 9 سال قبل
۱۶
این روز خجسته برهمه لگدمال شدگان تاریخ مبارک باد! داغ شده حدود 9 سال قبل
۱۹
سبز‌ها بپا خیزید .... ویدئو داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۰
“مرگ بر دیکتاتور” در خیابان های تهران داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۰
‮پوشش لحظه به لحظه تحولات روز 52 بهمن ‬ داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۱
جبهه مشارکت: جنبش سبز به دنبال سقوط نظام نیست داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۲
نگاه کردن به بدن درد تزریق را کمتر می کند داغ شده حدود 9 سال قبل