لینکهای ارسال شده توسط daee_13

۳
تداوم تحریم ( نیک آهنگ کوثر ) 7 سال پیش آرشیوشده
۱۹
۲۵ بهمن ( نیک آهنگ کوثر) 9 سال پیش داغ شده!
۱۹
دیپلماسی ایران (نیک آهنگ کوثر) 9 سال پیش داغ شده!
۲۱
تکامل در مملکت «دار» ( نیک آهنگ کوثر) 9 سال پیش داغ شده!
۲۴
کروبی: تاج و عمامه که ملاک نیست 9 سال پیش داغ شده!