نظرات داده شده توسط : diescolor

۴۰
امام جعفر صادق و دانش او داغ شده حدود 8 سال قبل
۷۶
بالاترین تا کجا می‌خواهد پایین برود؟ داغ شده حدود 8 سال قبل
۴۴
چند مشکل قابل حل در ریشه ها داغ شده حدود 8 سال قبل
۵۳
آخوندها اسلام را خراب کرده اند؟ داغ شده حدود 8 سال قبل