لینکهای ارسال شده توسط gomnamian

۱۳
اگر ساخت و طراحی سد گتوند را به پت و مت واگذار کرده بودیم، چنین گندی نمی زند!/ 8 سال پیش داغ شده!
۱۴
تنها در یک کشور دیکتاتوری است که یک چنین فاجعه ای می تواند رخ دهد ... ! 8 سال پیش داغ شده!
۱۳
طلایه های رهایی ست دستمان، براین شبیخون که ستاره می چکاند ... / همبستگی جنبش سبز با مردم مقاوم سوریه 8 سال پیش داغ شده!
۱۳
قابل توجه روزی نامه های عرزشی، بین آنارشیست های لندن و آزادی خواهان ایران فرق بسیار است....! 8 سال پیش داغ شده!
۹
وقتی مجاهدین،اعضا بشدت وفادار خود را در کمپ اشرف شکنجه می کنند، اگر در ایران قدرت را........ 8 سال پیش آرشیوشده
۱۷
مشکل فقر در کشورهای فقیر را چگونه باید حل کرد ؟ امدادرسانان بین المللی تا چه حد در کار خود موفق هستند ؟ 8 سال پیش داغ شده!
۹
بدون شک محمد آخرِ پیامبران و کلاش ها است ...! 8 سال پیش آرشیوشده
۴
ویدیویی مستند (!) از معجزه حضرت محمد و صحبت آن بزرگوار با یکی از حیوانات 9 سال پیش آرشیوشده
۶
نسرین ستوده، نامت جاودان بادا / دستبند بر دستان تو یادآور نگاه مصدق است در زندان 9 سال پیش آرشیوشده
۴
زنان ایرانی پیشروان آزادی و دمکراسی در ایران هستند، مگر می شود آنها در به کنج خانه محبوس کرد 9 سال پیش آرشیوشده
۶
آقای مرجع تقلید، آشپزی کردن نباید در ملا عام باشد و حرام است، اما شلاق زدن و سنگسار و... نیست؟! 9 سال پیش آرشیوشده
۴
پدوفیلی چیست و چرا جنایت بزرگی است؟ / چرا در اسلام با پدوفیلی بازی مخالفتی نشده است؟ 9 سال پیش آرشیوشده
۵
ترجمه خلاصه ویدیو/ افسانه وجود حضرت نوح از کجا سرچشمه می گیرد؟/نقش زیگورات (مانند چغازنبیل) در این بین چیست؟! 9 سال پیش آرشیوشده
۴
کریستوفر هیچنز : چرا من دین ستیز هستم و با ادیان می جنگم ؟ ترجمه ای خلاصه از ویدیو 9 سال پیش آرشیوشده
۶
همانقدری که اتهام جاسوسی علیه ناصر زرافشان اعتبار داشت، خبر دستگیری جاسوس توسط شما ارزش دارد! 9 سال پیش آرشیوشده
۶
اسمش ندا بود رسمش یک رویا / جرمش صدا و قاتل یک ملا 9 سال پیش آرشیوشده
۴
اگر الله به جای محمد بن عبدالله ، استاد اسدی را به عنوان پیامبر بر می گزید .... ! 9 سال پیش آرشیوشده
۸
جایگاه آتیئست ها در جامعه آمریکا کجاست ؟ چند درصد در زندان و چند درصد استاد دانشگاه هستند ؟ 9 سال پیش آرشیوشده
۵
چرا مجاهدین خلق و رجوی قابلیت تبدیل به بزرگترین جنایتکاران تاریخ را دارند؟! شباهت های مسعود رجوی و پول پوت 9 سال پیش آرشیوشده
۸
ببخشید که لاستیک ماشین پلیس آغشته به خون ماست 9 سال پیش آرشیوشده