gomnamian

نوعارسالنویسندهپاسخهاآخرین تغییرات
لینکخلاصه ای از مقاله روزنامه گاردین / خامنه ای تا کجا از بشار اسد حمایت خواهد کرد؟ خامنه ای خودش را همراه بشر غرق نخواهد کرد gomnamian08 سال 45 هفته پیش
لینکامام جمعه تهران بعد از کشف ارتباط ممه و زمین لرزه، اینبار آشوب بریتانیا را به همجنسگرایان ربط دادند ! gomnamian08 سال 45 هفته پیش
لینکبختیار علیه فاشیست های نازی جنگیده است، مگر می شود با صدام دست دوستی بدهد ؟! gomnamian08 سال 45 هفته پیش
لینکتصاویری با زیرنویس از قول امام خمینی بر مبنای ای کاش من هم یک پاسدار بودم gomnamian08 سال 45 هفته پیش
لینکزمانی که فارس نیوز ، بی شرفی را معنایی نوین می بخشد .. ! gomnamian08 سال 45 هفته پیش
لینکیکی از پیامبران در جامعه گربه ها، برای به معراج رفتن تلاش می کند ...! ـ gomnamian08 سال 45 هفته پیش
لینکچرا باید بیشتر از انتقاد به رژیم،به نقد اپوزسیون همت گمارد ؟ / مبادا که نسخه دیگر خمینی بر سر کار بیاوریم ...! gomnamian08 سال 45 هفته پیش
لینک آقای بسیجی در لندن نمی توانید مانند عباس کارگر جاوید، ندا را بکشید و کسی با شما کاری نداشته باشد ! gomnamian08 سال 45 هفته پیش
لینک انقلابیون کاری که سپاه پاسداران بریتانیا بعدا می خواهد بکند، الان می کنند ! gomnamian08 سال 46 هفته پیش
لینکزمانی که بخشی از بدن مسعود رجوی ،متهم به مزدوری برای رژیم آخوندی می شود ... ! gomnamian08 سال 46 هفته پیش
لینکاگر ساخت و طراحی سد گتوند را به پت و مت واگذار کرده بودیم، چنین گندی نمی زند!/ gomnamian08 سال 46 هفته پیش
لینک تنها در یک کشور دیکتاتوری است که یک چنین فاجعه ای می تواند رخ دهد ... ! gomnamian08 سال 46 هفته پیش
لینکطلایه های رهایی ست دستمان، براین شبیخون که ستاره می چکاند ... / همبستگی جنبش سبز با مردم مقاوم سوریه gomnamian08 سال 46 هفته پیش
لینکقابل توجه روزی نامه های عرزشی، بین آنارشیست های لندن و آزادی خواهان ایران فرق بسیار است....! gomnamian08 سال 46 هفته پیش
لینکوقتی مجاهدین،اعضا بشدت وفادار خود را در کمپ اشرف شکنجه می کنند، اگر در ایران قدرت را........ gomnamian08 سال 46 هفته پیش
لینکمشکل فقر در کشورهای فقیر را چگونه باید حل کرد ؟ امدادرسانان بین المللی تا چه حد در کار خود موفق هستند ؟ gomnamian08 سال 46 هفته پیش
لینک بدون شک محمد آخرِ پیامبران و کلاش ها است ...! gomnamian08 سال 46 هفته پیش
لینکویدیویی مستند (!) از معجزه حضرت محمد و صحبت آن بزرگوار با یکی از حیوانات gomnamian09 سال 4 هفته پیش
لینکنسرین ستوده، نامت جاودان بادا / دستبند بر دستان تو یادآور نگاه مصدق است در زندان gomnamian09 سال 4 هفته پیش
لینکزنان ایرانی پیشروان آزادی و دمکراسی در ایران هستند، مگر می شود آنها در به کنج خانه محبوس کرد gomnamian09 سال 4 هفته پیش
لینکآقای مرجع تقلید، آشپزی کردن نباید در ملا عام باشد و حرام است، اما شلاق زدن و سنگسار و... نیست؟! gomnamian09 سال 4 هفته پیش
لینکپدوفیلی چیست و چرا جنایت بزرگی است؟ / چرا در اسلام با پدوفیلی بازی مخالفتی نشده است؟ gomnamian09 سال 4 هفته پیش
لینکترجمه خلاصه ویدیو/ افسانه وجود حضرت نوح از کجا سرچشمه می گیرد؟/نقش زیگورات (مانند چغازنبیل) در این بین چیست؟! gomnamian09 سال 5 هفته پیش
لینککریستوفر هیچنز : چرا من دین ستیز هستم و با ادیان می جنگم ؟ ترجمه ای خلاصه از ویدیو gomnamian09 سال 5 هفته پیش
لینکهمانقدری که اتهام جاسوسی علیه ناصر زرافشان اعتبار داشت، خبر دستگیری جاسوس توسط شما ارزش دارد! gomnamian09 سال 5 هفته پیش