نظرات داده شده توسط : green.path

۴۱
شبه کودتا در سايت بالاترين، محمود دلخواسته داغ شده حدود 9 سال قبل
۴۶
چرا معتقدم که مهدی ساطور نژاد، دیکتاتور بی ظرفیتی است؟! داغ شده حدود 9 سال قبل
۵۳
روزگار غم انگیز بالاترین و کوچ اجباری داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۸
آیا باید به دین و عقیده افراد احترام گذاشت؟ داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۹
انتقاد من به دوستان بی دینم داغ شده حدود 9 سال قبل