آراء green.path

۱۷
دم خروس وزارت اطلاعات چنان ازآستین "سایت آزادگی" بیرون زده که قسم ابوالفضل صاحبان آن دیگراثری ندارد ؟! داغ شده حدود 9 سال قبل
۵۳
روزگار غم انگیز بالاترین و کوچ اجباری داغ شده حدود 9 سال قبل
۴۶
چرا معتقدم که مهدی ساطور نژاد، دیکتاتور بی ظرفیتی است؟! داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۷
چه شباهت غریبی است بین جنگل‌های کردستان و مردمان مظلومش! داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۸
آیا باید به دین و عقیده افراد احترام گذاشت؟ داغ شده حدود 9 سال قبل
۴۶
ماجرای بسته شدن اکانت من (Bijan62) در بالاترین! داغ شده حدود 9 سال قبل
۴۱
شبه کودتا در سايت بالاترين، محمود دلخواسته داغ شده حدود 9 سال قبل