لینکهای ارسال شده توسط humanwatch

۲
آغاز بحث بررسی راهکار عملی سرنگونی ج.ا و حرکتهای سراسری و فراگیر 7 سال پیش آرشیوشده
۳
احتمال ارتباط آتش سوزی گسترده بازار تهران در 15 اسفند با4شنبه سوری و نکاتی پیرامون آن 7 سال پیش آرشیوشده
۵
آموزش رزم خیابانی 7 سال پیش آرشیوشده
۳
گزارشگران: مرده ای که زنده شد! 7 سال پیش آرشیوشده
۲
چرا رضا پهلوی , پرویز ثابتی را نیز تا کنون به دادگاهی بین‌المللی نکشاند ه است? 7 سال پیش آرشیوشده
۴
1500 کرکس متحد شدند! 7 سال پیش آرشیوشده
۳
اتخاذ تاکتیک های مبارزاتی و شیوه های دفاعی و ضرورت آغاز تظاهرات هر روزه 7 سال پیش آرشیوشده
۳
قرن 21 پایان ایدئولوژی سلطه گرایانۀ احزاب و دولت ها - بخش اول 7 سال پیش آرشیوشده
۵
چرا اعتراف مرتضی تمدن به تظاهرات 25 بهمن به نفع جنبش اعتراضی تمام شد ? 8 سال پیش آرشیوشده
۵
بیانیه ی پناه جویان ایالت بایرن کشور آلمان 8 سال پیش آرشیوشده
۴
فراخوان تظاهرات 13 فوریه در نورنبرگ 8 سال پیش آرشیوشده
۸
حقوق شهروندی در اروپا: زندگی خصوصی ما در اینترنت 8 سال پیش داغ شده!
۶
نکاتی پیرامون تظاهرات 25 بهمن 8 سال پیش آرشیوشده
۸
فراخوان به تجمع اعتراضی پناهجویان ایالت بایرن آلمان در تاریخ 13 فوریه 8 سال پیش داغ شده!
۷
برای مردم بی پناه سوریه خون باید گریست. وجدانهای بیدار کاری باید کرد 8 سال پیش آرشیوشده
۹
دختران نینجا کار در تهران 8 سال پیش داغ شده!
۸
ویدئو درگیری حامیان رژیم در تظاهرات ضد جنگ در لندن و عکس دوعدد ساندیس خور 8 سال پیش داغ شده!
۱۰
گفتگویی با روح امام راحل در مورد امام مقوایی 8 سال پیش داغ شده!
۱۰
دولت‌هاي بي ليِاقت اروپا عامل مرگ چند صد بی‌ خانمان در سرمای زمستان هستند 8 سال پیش داغ شده!
۵
چگونه می توانیم توازن قوا را به نفع دموکراسی مستقیم برهم بزنیم ? 8 سال پیش آرشیوشده