نظرات داده شده توسط : latifzad

۲۰
تیتر سایت الموندو حامی بارسا (محمد مختاری ، "شهید" بارسا) داغ شده حدود 8 سال قبل
۲۲
آدم‌کشی مثل آب خوردن در افغانستان (ویدئو) داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۲
حركات عجیب علیرضا شیخ عطار سفیر ایران در آلمان
۱۷
درباره نوشته عبدالکریم سروش: چرخش پابان ناپذیر در جستن و نیافتن داغ شده حدود 8 سال قبل
۲۱
و سرانجام... آنان که نه ایران می‌شناختند، نه خدا داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۹
انصراف رزم‌ناوهای ایرانی برای عبور از کانال سوئز داغ شده حدود 8 سال قبل
۲۲
شعار علیه خاتمی، هاشمی و حسن خمینی در جماران داغ شده حدود 8 سال قبل
۲۱
‫تا جواب نگیریم سکوت نخواهیم کرد داغ شده حدود 8 سال قبل