لینکهای ارسال شده توسط medium_cool

۲۰
رهبر حزب اسلام‌گرای تونس: من نه خمینی و نه شیعه هستم 9 سال پیش داغ شده!
۲۸
ما ایرانیان، اسرائیل و یهود ستیزی بخش اول 9 سال پیش داغ شده!