آراء reza.sabzeazadi

۱۲
گرم کردن تنور انتخابات توسط سایت بالاترین داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۴
تورم روزافزون، و درآمد ناچیز، در حال خُرد کردن استخوان های ایرانیان است؛ چه باید کرد، تسلیم شد ویا به پاخاست؟ داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۱
نایاک حیا کن بالاترین رو رها کن! داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۲
بیست شش دی‌، فرصتی برای بازخوانی دوباره ارزشهای عصر پهلوی - کوروش از تهران داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۰
پاسخ به یک استدلال جمهوری خواهان در مورد دیکتاتور پرور بودن ایرانیان داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۱
چنین سخنی تنها از انسانی والا گفته میشود داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۲
بهاران خجسته باد/ویدئو داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۴
رژیم تهران جنگ میخواهد؛مردم استخون بچه هاشون را داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۱
چه شخصی می تواند رهبر کاریزماتیک باشد؟بالاخره کنگره ملی و آلترناتیو چه وقت و چگونه می تواند تشکیل شود؟؟ داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۲
روشنفکران سال ۵۷: خمینی ای امام ، خمینی ای امام/ویدئو داغ شده حدود 8 سال قبل
۹
یکی از بزرگترین جلسات تاریخ پالتاک با حضور شاهزاده رضا پهلوی و نکات جلسه داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۱
گزارش نشست پرسش و پاسخ با رضا پهلوی در پالتالک +فیلم داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۰
رضا پهلوی و آلترناتیو داغ شده حدود 8 سال قبل
۹
پخش تصاویر شاهزاده رضا پهلوی با عنوان رای من اینجاست در تهران داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۷
نمــــــاهنگــی برای کودکـــان خیابان های شهر خاکستری داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۳
آقای بنی صدر؛ ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان داغ شده حدود 8 سال قبل
۹
شناسایی شد : ستوان یکم پاسدار سعید مزدوری در رشت داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۰
گفتگوی رضا پهلوی با حشمت رئیسی در اتاق انجمن سخن ( مسنجر پالتالک ) 13.01.2012 داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۱
یادی از اسیر در بند نگار منظمی شیرزنی که در زندان بدنیا آمد داغ شده حدود 8 سال قبل
۱۰
خوشبخت ترین کشورهای جهان جمهوری هستند یا پادشاهی؟ داغ شده حدود 8 سال قبل