نظرات داده شده توسط : sepanta

۱۸
کانال سوئز: ناوگان آمریکا، جلوی کشتی های جنگی رژیم ایران را سد کرد داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۹
آیا سایت آزادگی نیز یک بالاترین دیگر است؟! داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۴
شورای ملی مقاومت! نام مستعار فرقه تروریستی رجوی رابیشتر وبهتر بشناسیم. الف .مینو سپهر داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۰
بسته شدن پرونده منافقین در عراق با اخراج آنها در سال 2011 داغ شده حدود 9 سال قبل