لینکهای ارسال شده توسط ultra_ehsan

۲۸
فحش نامه صدا وسیما بر ضد زهرا بهرامی / زنی که مواد مخدرش را جلوی چشم همه قایم می کند 8 سال پیش داغ شده!
۱۰
جکی تازه از ا.ن:سیستم سیاسی غرب غیرانسانی ترین غیرمنطقی ترین و غیرعلمی ترین در دنیاست. خیلی دروغ گفتند! 8 سال پیش آرشیوشده